F.P.H.U. SMAL Smolarczyk Aluminium - OKNA ALUMINIOWE, DRZWI, DRZWI PANELOWE, OGRODY ZIMOWE, GABLOTY PODŚWIETLANE (led) i inne KONSTRUKCJE ALUMINIOWEkonstrukcje aluminiowe

konstrukcje aluminiowe
konstrukcje aluminiowe

F.P.H.U. SMAL Piotr Smolarczyk
os. Strusia 4/52 31-807 Kraków
Zakład Produkcyjny i biuro:
os. Dywizjonu 303/62A
31-875 KRAKÓW
tel/fax: 12-647-52-25 (Biuro)
kom: 0606-48-73-36
e-mail: smal@smal.pl
Jak do nas trafić... (mapa)
Mapa - Google Maps
Zobacz w Zumi »


konstrukcje aluminiowe
konstrukcje aluminiowe konstrukcje aluminiowe

RODO - informacja -

Szanowni Państwo

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: F.P.H.U SMAL z siedzibą: os. Strusia 4/52 31-807 Kraków

II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH
Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie na potrzeby bądź w związku z zapytaniem o ofertę i jej ewentualną realizacją. Lub innymi działaniami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie internetowej (www.smal.pl).

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, danych do faktury, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).
Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: smal@smal.pl, pod numerem telefonu: 606-487-336 lub w naszej siedzibie: F.P.H.U. SMAL os. J.Strusia 4/52 31-807 Kraków

STRONA GŁÓWNA / OFERTA / SYSTEMY ALIPLAST / OKNA ALUMINIOWE / DRZWI ALUMINIOWE / KONTAKT / FORMULARZ KONTAKTOWY / KONSTRUKCJE ALUMINIOWE / STOLARKA ALUMINIOWA / MAPA DOJAZDU LINKI / OKNA ALUMINIOWE, DRZWI ALUMINIOWE - STARA WERSJA STRONY / PALETA KOLORÓW /

Drzwi aluminiowe, Okna aluminiowe, Ogrody Zimowe, Ścianki aluminiowe, Gabloty aluminiowe podświetlane LED, Serwis stolarki aluminiowej, Konstrukcje aluminiowe, zabudowy balkonów,


F.P.H.U. SMAL Smolarczyk Aluminium - OKNA ALUMINIOWE, DRZWI, DRZWI PANELOWE, OGRODY ZIMOWE, GABLOTY PODŚWIETLANE (led) i inne KONSTRUKCJE ALUMINIOWE


Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2004-2018 by F.P.H.U. SMAL - Konstrukcje Aluminiowe
LINKI: Katalog stron - Darmowy katalog stron